Prywatny Gabinet Rehabilitacji Ruchowej Szczecin

Anna Godlewska-Siciarek

Tytuł Magistra Rehabilitacji Ruchowej uzyskałam na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu w 1995 r.

Od tego czasu w ramach wielu specjalistycznych kursów i szkoleń poszukuję coraz skuteczniejszych narzędzi aby rozwiązywać zagadnienia związane z dysfunkcją w narządzie ruchu u swoim pacjentów.

Jestem członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (PTF) Oddziału Zachodniopomorskiego. Jestem członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej Holistycznej. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii.

W 2010 roku zakończyłam specjalizację drugiego stopnia z rehabilitacji ruchowej uzyskując tytuł specjalisty.

W listopadzie 2016 roku z rąk Fizjoterapeutów z województwa zachodniopomorskiego otrzymałam mandat Delegata na pierwsze wybory do Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Krajowa Rada Fizjoterapeutów nadała mi Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty o nr 124.

Przebieg pracy zawodowej:

 • 1989-2007 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony – technik fizjoterapii, młodszy asystent, asystent;
 • 2007 – 2008 – Portowy Samodzielny Publiczny ZOZ – samodzielna działalność -kontrakt na usługi z zakresu rehabilitacji ruchowej;
 • 2007 -2010 – PAZIM Sp.z o.o Baltica Welles&Spa – kierownik Diagnostyki i Rehabilitacji Ruchowej,
 • 2010 -2011 Zachodniopomorskie Centrum Onkologii – starszy specjalista rehabilitacji ruchowej
 • od 2011 prywatne gabinety rehabilitacji ruchowej

Kursy zawodowe:

 • Terapia Manualna Holistyczna
 • Brian Mulligan’s Concept
 • cykl kursów praktycznych z okluzji
 • CRAFTA
 • Terapia Mobilizacji Punktowych
 • Integracja Strukturalna
 • Anatomy Trains w Terapii Manualnej wg. Toma Myersa (łańcuchy mięśniowe)
 • Terapia Cranio-Sacralna
 • Koncepcja Terapii Obrzękowej
 • Mobiderm – w leczeniu obrzęków limfatycznych
 • Kinesiology Taping
 • PNF – podstawowy i rozwijający – terapeuta metody
 • PNF – terapia manualna i neuromobilizacja
 • PNF – w pediatrii
 • PNF- badanie i terapia stawów skroniowo – żuchwowych
 • Współpraca interdyscyplinarna lekarz stomatolog-fizjoterapeuta w diagnostyce i leczeniu pacjentów z dysfunkcjami układu ruchowego narządu żucia
 • Leczenie pacjentów dorosłych z wadami zgryzu i dysfunkcją narządu żucia w ujęciu holistycznym
 • Neurosensoryczna integracja schematów odruchów narodzin i poporodowych
 • Diagnozowanie integracji schematów odruchów dynamicznych i posturalnych
 • Integracja Odruchów Twarzy wg metody dr Swietlany Masgutowej
 • Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz
 • The S-E-T Concept
 • Anatomia Palpacyjna
 • Brain Gym
 • Life Impressions Bodywork wg. Donalda VanHowtena
 • Czytanie i analiza zdjęć RTG
 • Metoda Feldenkraisa w rehabilitacji
 • Metoda Feldenkraisa – kręgosłup, glowa, oczy
 • Techniki energizacji mięśni
 • Dysbalans mięśniowo – powięziowy
 • Trening głębokiej stabilizacji
 • Trener NeoControl Pelvic Floor System
 • Fascial Distortion Model – leczenie zaburzeń ukladu mięśniowo-szkieletowego technikami powięziowymi
 • Thera-Band Academy – ćwiczenia z zastosowaniem przyborów Thera-Band

Udział w licznych kongresach i turnusach rehabilitacyjnych.

Instruktor metody:

 • certyfikowany nauczyciel metody Life Impressions Bodywork
 • Integracja odruchów ustno-twarzowych – neurostrukturalna koncepcja usprawniania motoryki mowy